Нүүр

American Education Center


Real Education, Real Training, Real World SM
 
 
Бидний зорилго бол оюутан, сурагчид, үйлчлүүлэгчиддээ англи хэлний сургалт, дадлагыг эх нутагт нь жинэхэнэ бодит утгаар нь  хийлгэх явдал юм.
  • Манай хөтөлбөрөөр гадаадын оюутнууд англи хэл сурахын хамт АНУ-ын амьдралтай танилцах болно.

  • Манай компани нь гадаад оютнуудад тэдний хусэлтийн дагуу хөтөлбөр зохиож өгөх боломжийг олгодгоороо онцлогтой.

  • Манай хөтөлбөр бол уламжлал болсон газар орчинтой танилцахаас гадна олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулах, англи хэл сурах,  орон орны оюутнуудтай танилцаж тэдний зан заншлаас суралцах боломжтой юм.

  • Манай байгууллага оролцогч нартаа мартагдашгүй дурсамж үлдээхийг эрхэмлэдэг.

  • Манай хамт олон болон багш нар гадаад оютнуудтай олон жил ажилласан баялаг туршлагатай.

  • Манай компани АНУ-ын Портландийн их сургууль, зарим ерөнхий болон их, дээд сургуулиудтай хамтран ажилладаг.

 

Яагаад Портланд, Орегон гэж?

Манай байгууллаггийн талааар

Xамтран ажилладаг их дээд сургиулууд болон байгууллагууд